Release note Online bieden

Sinds 1 november 2022 heeft de makelaar de mogelijkheid om de functionaliteit Online Bieden te gebruiken in Vendr. Online Bieden zorgt voor een professioneel en waterdicht systeem om biedingen in een gestructureerd verkoopproces te verzamelen. Het werkt heel eenvoudig en zorgt dus voor veel tijdsbesparing voor de makelaar. Tegelijkertijd geeft het een professionele en betrouwbare uitstraling richting opdrachtgever en gegadigden.

Het principe is heel simpel:

  1. de makelaar maakt bij een verkoopproces een biedronde aan door een sluitingsdatum op te geven, eventuele voorwaarden voor het biedproces op te geven en aan te geven of een gegadigde aanvullende voorwaarden aan zijn bieding mag toevoegen.
  2. Gegadigden die zijn toegelaten tot het verkoopproces (en dus ook een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend) kunnen een bieding uibrengen door een bedrag in te vullen en (indien toegestaan) aanvullende voorwaarden op te geven.
  3. Als de bieding wordt verstuurd, gaat de bieding in de ‘digitale kluis’ van Vendr. De gegadigde ontvangt per email een afschrift van zijn bieding.
  4. Nadat de termijn van de biedronde is verstreken, zijn de biedingen (met eventueel voorwaarden) netjes gesorteerd voor de makelaar zichtbaar in Vendr. Ook kan de makelaar het “Proces verbaal van opening” afdrukken: een overzicht van alle biedingen (in pdf).
  5. De makelaar kan vanuit Vendr biedingen met één druk op de knop afwijzen, waarna Vendr de gegadigde automatisch per email informeert.

Een biedronde aanmaken

Het aanmaken van een biedronde voor een makelaar behelst niet meer dan het invullen van de volgende velden: Datum en tijdstip van de sluiting, een toelichting op het biedproces en de keuze of er geboden mag worden met aanvullende voorwaarden.

Totdat de biedronde is geactiveerd, kan de toelichting en de keze al dan niet voorwaarden toestaan nog worden aangepast. Na activatie is aanpassing niet meer mogelijk. Een biedronde kan alleen nog worden verlengd (maar niet worden verkort). De reden waarom de voorwaarden niet kunnen worden aangepast tijdens het biedproces, is om de integriteit van het proces te kunnen waarborgen.

Een bieding uitbrengen

Nadat de makelaar de biedronde heeft geactiveerd, is het tabblad Bieden zichtbaar voor alle deelnemers. Dan kunnen zij (mits ingelogd en nadat zij de geheimhoudingsverklaring hebben geaccordeerd en door de makelaar zijn toegelaten) een bieding indienen. Het scherm dat de deelnemer ziet, bevat de informatie die de makelaar hierboven heeft opgegeven.

Opening van de biedkluis

Zodra de sluitingsdatum en tijd is verstreken, verandert de pagina Bieden van de makelaar in een overzicht van de uitgebrachte biedingen. Hier zijn alle uitgebrachte biedingen te zien met eventueel aanvullende voorwaarden. De biedingen zijn gesorteerd op prijs (van hoog naar laag).

Biedingen afwijzen

Als de makelaar door middel van de knop “Afwijzen” een bieding afwijst, genereert Vendr automatisch een email om de afwijzing aan de bieder te bevestigen:

Proces verbaal van opening genereren

Bovenaan de pagina Bieden staan nu ook twee knoppen: Afdrukken en Biedlogboek vrijgeven.

Door op afdrukken te klikken, wordt een Proces verbaal van opening gegenereerd (in pdf). Hierop staan duidelijk de biedingen in volgorde gerangschikt met alle details van de desbetreffende bieder, zoals NAW-gegevens en telefoonnummer:

Biedlogboek vrijgeven

Als makelaar heb je de keuze om op elk gewent tijdstip een anoniem biedlogboek te delen met de bieders. Nadat het biedlogboek is vrijgegeven, ontvangt de bieder een email dat het biedlogboek is in te zien. Daarvoor gaat de bieder naar zijn biedpagina en ziet dat er een kopje is toegevoegd waar alle uitgebrachte biedingen met bedrag staan vermeld. De andere bieders blijven anoniem en worden genummerd als Bieder 1, Bieder 2, etc.. Ook staat vermeld of er aanvullende voorwaarden zijn ingediend. Ook de inhoud van de voorwaarden blijft geheim.

Alternative Text

Klaar om met Vendr te starten?

Elke makelaar die Vendr nog niet eerder heeft gebruikt voor de verkoop van een project, mag het één keer gratis uitproberen. Er is geen betere manier om de voordelen van Vendr te ontdekken. Het proefproject is zonder beperkingen.

Start nu een gratis proefproject