Het kopersteam en de teamcaptain

Vaak wordt een koper bij de aankoop van vastgoed door meerdere adviseurs of collega’s bijgestaan, zoals een eigen makelaar, technische adviseurs en juristen. Zodra de verkoop in een verder stadium komt (Due Diligence) gaat het hele team aan de slag om de stukken in de dataroom te onderzoeken. Vragen van het kopersteam worden in de rubriek “Vraag & Antwoord” gesteld (Q&A). Door de teamleden samen te voegen in één kopersteam, kunnen ze samenwerken en zien ze elkaars vragen en antwoorden.

Iemand teamcaptain maken

1. Ga naar het project en klik op de knop Project beheren. Klik vervolgens op Deelnemers.

2. In het deelnemersoverzicht zie je alle mensen die toegang hebben tot het project, maar ook de mensen die zijn uitgenodigd, geweigers, ingetrokken en mensen die zich hebben afgemeld.
3. Mensen die zijn goedgekeurd kunnen teamcaptain worden gemaakt. Dit doe je door helemaal rechts van de persoon op de drie puntjes (…) te klikken.
4. Kies vervolgens Maak teamcaptain.
5. Deze persoon ontvangt nu een email met de mededeling dat hij teamcaptain is van het project en dat hij zelf anderen kan uitnodigen om onderdeel te worden van zijn team.

Als makelaar kan je meerdere personen teamcaptain maken, zodat er dus meerdere teams naast elkaar kunnen opereren. Per team kan er maar één teamcaptain zijn.
Een teamcaptain kan onbeperkt mensen uitnodigen in zijn team. Deze mensen zijn verplicht om eerst de geheimhoudingsverklaring (NDA) te accorderen, voordat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie en deel uitmaken van het team.
Een teamcaptain kan geen mensen uitnodigen voor een team indien deze al lid zijn van een ander team.
De verkopend makelaar kan te allen tijde teamleden de toegang ontzeggen, ook als deze door de teamcaptain zelf zijn uitgenodigd.

Teamcaptainrol overdragen

Wil je dat iemand anders in het team de rol van teamcaptain overneemt?

 1. Ga naar het overzicht Deelnemers.
 2. Check of de beoogde nieuwe teamcaptain al in dat team zit én de uitnodiging heeft geaccepteerd (dat kan je zien aan de status “goedgekeurd”.
  • In de kolom Via kan je zien of iemand onder een bepaalde teamcaptain valt en dus in dat team zit.
  • Een genodigde die de uitnodiging nog niet heeft geaccepteerd c.q. die nog geen NDA heeft geaccordeerd kan niet worden uitgenodigd als teamcaptain.
 3. Klik op de drie puntjes helemaal aan de rechterkant van die deelnemer (…).
 4. Kies de optie Maak teamcaptain.
 5. Je krijgt nu een popup met de waarschuwing dat de
 6. De teamcaptain krijgt geen bericht van de intrekking van zijn rol.
Teamcaptainrol intrekken

Je kunt een teamcaptainrol alleen intrekken als er geen andere deelnemers (meer) in het team zitten. Zorg dan dat je eerst alle teamleden eerst de toegang ontzegt, voordat je de rol teamcaptain intrekt. Als het team zelf wel moet blijven bestaan, kies dan voor de optie Teamcaptainrol overdragen (zie hierboven).

 1. Ga naar het overzicht Deelnemers.
 2. Klik op de drie puntjes helemaal aan de rechterkant van de deelnemer (…)
 3. Kies de optie Teamcaptain intrekken.
 4. De teamcaptain krijgt geen bericht van de intrekking van zijn rol.