Informatie delen

Bestanden aan de dataroom toevoegen

Ook gedurende het project kunnen er dataroom bestanden worden toegevoegd. Dit gaat op precies dezelfde manier als het initieel toevoegen van bestanden. Alle gegadigden die toegang hebben tot het project krijgen de dag erna om 9:00 uur een melding dat er nieuwe bestanden zijn toegevoegd. We doen dit éénmaal per dag om te voorkomen dat gebruikers meerdere mails per dag krijgen als er gedurende dag meerdere documenten worden toegevoegd door een makelaar.

 1. Klik op het tabblad “Dataroom”.
 2. Klik op de map waarin bestanden toegevoegd moeten worden.
 3. Klik op “Bestanden uploaden”.
 4. Kies de bestanden die toegevoegd moeten worden.
 5. De bestanden worden nu geupload naar de dataroom. 

Vragen beantwoorden

Gegadigden kunnen in Vendr vragen stellen over het object of over documenten. Die vragen komen eerst binnen in Vendr. De makelaar ontvangt hier per email bericht van. Pas als een vraag beantwoord is door de makelaar, wordt deze zichtbaar op Vendr. Gegadigden ontvangen elke dag om 9:00 uur een emailbericht als er publiek antwoorden zijn gegeven op vragen (persoonlijke antwoorden worden direct verzonden). We doen dit éénmaal per dag om te voorkomen dat gebruikers meerdere mails per dag krijgen als er gedurende dag meerdere vragen worden beantwoord door een makelaar.

 1. Klik op het tabblad “Vraag & Antwoord”.
 2. Klik op “Onbeantwoord”.
 3. Klik naast de vraag die u wilt beantwoorden op “Geef antwoord”.
 4. Voer bij “Antwoord” het antwoord in.
 5. Klik op “Dit is een publiek antwoord” als je wil dat alle gegadigden deze vraag en het antwoord te zien krijgen (de vragensteller blijft anoniem). Klik je hier niet op dan zal dit antwoord uitsluitend zichtbaar worden voor de persoon die de vraag heeft gesteld.
 6. Klik op “Publiceer antwoord”.
 7. Het antwoord is nu gepubliceerd.

Tip 1 Het is ook mogelijk om een vraag als concept te beantwoorden. Het antwoord komt dan in Vendr te staan, maar is nog niet zichtbaar voor de gegadigden. Deze functie kan bijvoorbeeld handig zijn om (concept) antwoorden eerst in Excel te exporteren en met een opdrachtgever te bespreken alvorens definitief te publiceren.

Tip 2 Het is mogelijk om de vraag aan te passen: dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er in de vraag kenmerken staan die de vragensteller kunnen identificeren. Bij het ‘publiek beantwoorden’ wil je mogelijk de vraag zodanig aanpassen dat de vragensteller niet te herleiden is.

Berichten sturen

Makelaars kunnen in Vendr in één keer een bericht sturen naar alle gegadigden die zijn toegelaten tot een project. De gegadigden ontvangen dit bericht vervolgens in hun email. Ze kunnen het bericht ook later nog in de beveiligde omgeving van Vendr terugvinden.

 1. Klik op het tabblad “Berichten”.
 2. Klik op “Aanmaken”.
 3. Voer bij “Onderwerp” een onderwerp in.
 4. Voer bij “Inhoud” het bericht in dat gestuurd moet worden naar de gegadigden.
 5. Klik op rechtsonder op “Aanmaken”. Let op: het bericht wordt meteen verstuurd!
 6. Het bericht is nu verstuurd. Een eenmaal verzonden bericht kan niet meer worden aangepast.