Release note 6

Meertaligheid

Vendr is nu ook beschikbaar in het Engels! Via het menu kan een bezoeker zijn taal van voorkeur instellen.

Dataroom index

Het is nu mogelijk om een PDF te downloaden met alle bestanden die in de dataroom staan en het tijdstip waarop deze zijn toegevoegd.

Nieuw document indicator

In de dataroom kan een gegadigde in één oogopslag zien welk bestand is toegevoegd.

Transactielog is verbeterd

Het transactielog is nu filterbaar per gebruiker. Hiermee is het nog makkelijker om een uitdraai te maken en deze toe te voegen aan de koopakte.