Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. De ruimtelijke plannen worden daarbij als één beeld weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke ruimtelijke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. Ruimtelijkeplannen.nl is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 mei 2010 samen verantwoordelijk voor het beheer van deze Landelijke Voorziening. Voor geïnteresseerden in een object op Vendr is het een actuele bron van wat er mogelijk is met een pand of een kavel: wat mag je erop bouwen en hoe mag je het gebruiken?

Je kunt in je projectpagina rechtstreeks een plan en/of puntlocatie invoegen via een deeplink waarin één of meerdere parameters zijn opgenomen. Zo kan een bezoeker van jouw projectpagina in één klik bij het juiste bestemmingsplan uitkomen.

Je kunt een deeplink aanmaken voor het plan en/of een puntlocatie door achter het adres van de website (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?) de gewenste parameter(s) in te vullen. Let op het vraagteken (?) aan het einde. Voor het gebruik van parameters kennen we verschillende mogelijkheden:

Planidn

Hiervoor geldt de volgende code:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=<planidn>

Dit kan je doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=” het volledige planidentificatienummer toe te voegen. Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

Postcode

hiervoor geldt de volgende code:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=<postcode>

Dit kunt u doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=” de volledige postcode toe te voegen (zes posities zonder spaties). Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=7311kz

Specifiek punt op de kaart met behulp van xy-coördinaat

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=<x-coordinaat>&y=<y-coordinaat>

Dit kan je doen door achter “https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=…..&y=…..” de xy-coördinaat toe te voegen (vijf of zes posities voor de x-coördinaat en zes posities voor de y-coördinaat). Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=194207&y=465887

Rijksdriehoekscoördinaten maken gebruik van een x-as en een y-as. De x-as loopt van west naar oost en de y-as loopt van zuid naar noord. De x en y tonen de afstand aan op deze assen. Bovendien zijn de coördinaten van deze x en y steeds positief en de x is altijd kleiner dan de y. De spits van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort is het centrum van het Rijkdriehoeksstelsel, daarom wordt af en toe gesproken over de Amersfoortcoördinaten. Dit punt heeft volgende xy coördinaten: x = 155000m en y = 463000m.

Hier vind je een tool om makkelijk een XY-coordinaat op te zoeken.

Specifiek kaartgedeelte met behulp van Bounding Box (bbx):

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?bbx1=<x1>&bby1=<y1>&bbx2=<x2>&bby2=<y2>

Van het gewenste gebied zijn hierbij <x1> en <y1> de xy-coördinaat van de linker onderhoek, en <x2> en <y2> de xy-coördinaat van de rechterbovenhoek. Alle 4 parameters zijn hierbij verplicht. Wanneer je niet alle coördinaten noemt, zal de link niet werken. Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?bbx1=154001.295&bby1=472813.408&bbx2=154495.199&bby2=473673.4

Hier vind je een tool om makkelijk een XY-coordinaat op te zoeken.

Combi planid met postcode

Het is mogelijk om binnen een plan een puntlocatie aan te geven met een postcode. De volgorde van de parameters planid en postcode maakt daarbij niet uit.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=<planidn>&postcode=<postcode>

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1&postcode=7334dp of https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?postcode=7334dp&planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

Combi planid met xy-coördinaat

Het is mogelijk om binnen een plan een puntlocatie aan te geven met een xy-coördinaat. De volgorde van de parameters planid en xy-coördinaat maakt daarbij niet uit.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=<planidn>&x=<x-coordinaat>&y=<y-coordinaat>

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1&x=194207&y=465887 of https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?x=194207&y=465887&planidn=NL.IMRO.0200.bp1253-vas1

Hier vind je een tool om makkelijk een XY-coordinaat op te zoeken.

Regels en documenten van een plan

Hiervoor geldt de volgende code:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/<planidn>/<document>

Voorbeeld: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0200.bp1253-vas1/r_NL.IMRO.0200.bp1253-vas1.html